Druknet.pl

Wortal o drukowaniu,
regeneracji tuszy i tonerówPapiery i folieCo to jest papier ?

Papier jest produktem przemysłowym w postaci arkuszy lub wstęg, otrzymywanym w wyniku spilśnienia i dalszej obróbki rozdrobnionych i zawieszonych w wodzie włókien, głównie pochodzenia roślinnego (drewno drzew iglastych i liściastych, trzcina, len, konopie, słoma zbożowa itp.), rzadziej pochodzenia zwierzęcego (np. ścinki skór, wełna), z ewentualnym dodatkiem wypełniaczy (np. siarczanu barowego, kredy, talku), substancji klejących (np. parafiny, kalafonii, klejów zwierzęcych), barwników oraz innych środków nadających specjalne własności.

Papiery charakteryzują się
 • składem włóknistym
 • gramaturą
 • przeznaczeniem
 • rodzajem powierzchni
 • barwą
Zasadniczo rozróżnia się dwie grupy papierów
 • papiery bezdrzewne (nie zawierające ścieru drzewnego)
 • papiery drzewne (zawierające ścier drzewny)

W zależności od składu włóknistego (rodzaju i zawartości podstawowych surowców) papiery dzieli się na 10 klas (pierwsza klasa odpowiada najwyższej jakości papieru, klasa dziesiąta - najniższej).

Pojęcie klasa papieru odnosi się do jego jaskrawości.
KlasaI - IIIpapiery i tektury nie zawierające ścieru drzewnego, tzw. bezdrzewne
KlasaIV - Vpapiery i tektury nie zawierające nie więcej niż 40% ścieru drzewnego, tzw. małodrzewne
KlasaVI - IXpapiery i tektury zawierające ścier drzewny, tzw. drzewne
KlasaXMakulatura
Jaskrawość

Jest to ilość światła jaka jest odbijana od powierzchni materiału. Im więcej światła jest odbijane od powierzchni papieru, tym większa jest jego jaskrawość i wyższa klasa. Papier o większej jaskrawości polepsza kontrast pomiędzy tłem i obrazem i umożliwia wierne odtworzenie dokumentu. Jest to szczególnie istotne w przypadku kopii pełno kolorowych.

Jaskrawość nie powinna być mylona z kolorem papieru (jego "białością") gdyż są to odmienne od siebie parametry.
Biel (białość)

Jest to stopień, w jakim papier odbija światło. Mierzy się przy pomocy specjalnych przyrządów i pod określonym kątem, pod jakim światło odbija się od papieru.

Waga papieru

Jest to ciężar w gramach jednego metra kwadratowego papieru. Podawana jest w gramach na metr kwadratowy, jednostce, która pozwala na łatwe porównywanie dwóch arkuszy, nawet gdy są to dwa różne typy papieru.

W zależności od gramatury papiery dzieli się na
 • bibułkę (do 25 g/m2)
 • papier właściwy (25-160 g/m2)
 • karton (160-315 g/m2,)
 • tekturę (powyżej 315 g/m2)
Wilgotność papieru

Powinna być równomierna dla całej ryzy. Papier w ryzie nie może być narażony zarówno na utratę wilgotności jak i na jej absorpcje w trakcie przechowywania. Opakowania izolacyjne są niezbędnym elementem dla zachowania odpowiedniej wilgotności papieru. Laminowane polietylenem, skutecznie uniemożliwiają migracje wilgoci do i od ryzy papieru. Wilgotność papieru powinna zawierać się w zakresie od 4% do 7%.

Przez włóknistość papieru rozumie się kierunek, w którym ułożona jest większość włókien arkusza. W trakcie produkcji papieru większość włókien układa się równolegle do siebie. W zależności od sposobu cięcia wstęgi papieru na określone formaty spotkać można włóknistość wzdłuż krótszej krawędzi lub włóknistość wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Jedną z metod służącą do określenia włóknistości jest zgięcie kartki najpierw wzdłuż długiej krawędzi a następnie poprzecznie do pierwszego zgięcia. Porównując oba zgięcia łatwo jest określić kierunek włókien. Zgięcie wzdłuż włókien jest równe i proste w przeciwieństwie do nieregularnego zgięcia poprzecznego. Innym sposobem określenia kierunku włókien jest przedarcie kartki. Papier zawsze łatwiej jest przerwać po linii wzdłuż włókien.

Format papieru

Jest to określenie wielokrotności złożenia arkusza na połowę. Format oznacza się literami A, B, C, łącznie z cyframi, które wskazują ile razy należy złożyć arkusz podstawowy, aby otrzymać dany format papieru

W zależności od przeznaczenia papiery dzieli się na grupy (np. papier drukowy, przemysłowo-techniczny, elektrotechniczny, pakowy) oraz rodzaje (zależnie od szczególnej przydatności), np.: papier drukowy gazetowy, elektrotechniczny, do oklejania blach.

Ze względu na rodzaj powierzchni rozróżnia się papiery
 • jednostronnie lub dwustronnie gładki
 • szorstki
 • matowy
 • satynowany
 • żeberkowany
 • marszczony
 • prążkowany
 • karbowany
 • tłoczony i inne
Papiery mogą być również uszlachetniane przez
 • powlekanie (np. kredowanie, gumowanie, parafinowanie)
 • nasycanie (np. olejem, parafiną)
 • laminowanie (np. papier na opakowania)

Komentarze:


 • Różnice w wadze papieru w zależności od wilgotności Różnice w wadze papieru w zależności od wilgotności
 • Parametry wilgotności dla papieru ryzowanego Parametry wilgotności dla papieru ryzowanego
 • Jaki format papieru w starodrukach Jaki format papieru w starodrukach
 • Format papieru A3+ Format papieru A3+
 • Papier karbowany spożywczy Papier karbowany spożywczy

 • Captcha


  Z tej strony skorzystało już 7569248 osób
  Copyright ©, AGAWA.PL Sp. z o.o.
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

  social media Youtube Facebook Google+