Druknet.pl

Wortal o drukowaniu,
regeneracji tuszy i tonerówTechnologia atramentowa


Technologia HP Edgeline

Przyszłość wydajnego druku zaczęła się ponad cztery lata temu w laboratoriach badawczo-rozwojowych HP, gdzie postawiono sobie za cel udoskonalenie technologii wydajnego druku wysokonakładowego. Udoskonalenie nie poprzez dalszą poprawę obecnych parametrów, ale udoskonalenie w sposób, jakiego technologie atramentowe i elektrofotograficzne (laserowe) HP nie mogły osiągnąć same z siebie. Miało to być udoskonalenie poprzez połączenie dużych szybkości druku ze znakomitą jakością wydruków na szerokiej gamie papierów i innych nośników. Udoskonalenie poprzez zapewnienie najlepszej w swojej klasie niezawodności oraz niskich kosztów eksploatacji.

Bogate doświadczenia HP w zakresie technologii druku atramentowego i laserowego posłużyły za podstawę do zbudowania nowego rodzaju mechanizmu drukującego. Celem HP było połączenie najatrakcyjniejszych cech technologii atramentowej i laserowej w jednym mechanizmie drukującym, aby udostępnić klientom to, co najlepsze z obu tych technologii. Opracowanie systemu zapewniającego najwyższą jakość druku atramentowego w kolorze i szybkość druku laserowego oraz radykalnie wyższą niezawodność i znacznie niższe koszty eksploatacji zajęło ponad 4 lata. Wymagało ogromnego zaangażowania ze strony inżynierów i specjalistów HP z dziedziny materiałoznawstwa, przetwarzania obrazu oraz chemii atramentów i nośników. Rezultatem tych prac jest technologia HP Edgeline.

Technologia ta, stworzona z myślą o wydajnym druku wysokonakładowym, zapewnia wysoką niezawodność, duże szybkości druku, stałą wysoką jakość druku, jedne z najniższych na rynku koszty sprzętu oraz niski koszt druku jednej strony.

To, co najlepsze w technologii druku atramentowego i laserowego

Wśród systemów druku cyfrowego najżywsze, najbardziej nasycone kolory i najbogatszą paletę kolorów na papierach fotograficznych zapewnia druk atramentowy. Ale zapewnienie precyzji i wysokiej jakości druku atramentowego przy szybkości typowej dla drukarek laserowych na papierach innych niż fotograficzne stanowi poważne wyzwanie techniczne.

Kluczem do wysokiego nasycenia kolorów i dużej gęstości optycznej jest utworzenie cienkiej warstwy atramentu na papierze i utrzymanie jej na powierzchni. Toner do drukarek laserowych to plastikowy proszek przenoszony na papier i następnie topiony (wtapiany w papier) w celu utworzenia trwałego obrazu. Proces topienia i zespalania tonera następuje w ułamku sekundy. Faza płynności tonera trwa tak krótko, że krzepnie on, zanim zdoła wniknąć w papier lub rozpłynąć się po jego powierzchni, co zmniejszyłoby ostrość znaków czy linii. Cały toner przeniesiony na papier zostaje na jego powierzchni. Jest to jedna z przyczyn, dla których drukarki laserowe osiągają wysokie nasycenie kolorów przy dużej precyzji, ostrości i wyrazistości czarnego tekstu i czarnych linii.

W przeciwieństwie do tonera atramenty zachowują się na powierzchni papieru jak płyny. Są złożone z przezroczystego rozpuszczalnika i substancji barwiącej (barwnika, pigmentu lub mieszanki obydwu). Rozpuszczalnik przenosi substancję barwiącą na papier i następnie odparowuje, pozostawiając barwnik na papierze oraz zapewniając schnięcie druku. Siły kapilarne mogą jednak spowodować rozprzestrzenianie się rozpuszczalnika na powierzchni i zlewanie się kolorów lub ich wnikanie w papier, co powoduje zmniejszenie wyrazistości kolorowego obrazu.

Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość obrazu, trzeba zapewnić bogatą paletę kolorów oraz cienką warstwę atramentu, a także szybkie unieruchomienie tonera na powierzchni papieru w celu uzyskania odpowiedniej ostrości, gęstości optycznej i właściwego nasycenia kolorów. Technologia Edgeline jest stosowana w połączeniu z zaawansowanymi atramentami HP Vivera dostosowanymi do potrzeb różnych środowisk: do zwykłego papieru na potrzeby zastosowań biurowych oraz nośników fotograficznych do drukowania zdjęć.

W drukarkach laserowych, w tym także w drukarkach HP LaserJet, toner jest przenoszony na papier, gdy przesuwa się ze stałą prędkością pod kontrolę prostego, ale bardzo precyzyjnego mechanizmu prowadzenia papieru. Taki proces ciągłego drukowania może być bardzo szybki z uwagi na ciągłość ruchu. Druk laserowy jest określany mianem technologii druku o szerokości strony, gdyż głowica drukująca jest stacjonarna, a porusza się tylko papier.

W celu zapewnienia dużej wydajności konieczny jest system ze stacjonarną głowicą drukującą o szerokości strony, pod którą będzie przesuwać się papier, umożliwiając nakładanie atramentu z dużą szybkością. Wyjątkowość technologii Edgeline jest efektem zastosowania matryc o szerokości strony złożonych z atramentowych głowic drukujących.

W systemach atramentowych, w tym także w drukarkach atramentowych HP, głowica drukująca obejmuje jedynie część wysokości lub szerokości arkusza papieru. Drukowanie polega na przesunięciu głowicy w poprzek papieru, przesunięciu papieru o ułamek wysokości głowicy i ponownym przesunięciu głowicy. Jak użytkownicy drukarek HP OfficeJet Pro już wiedzą, drukarki te drukują tekst z szybkością do 10 str./min - czyli równą szybkości zapewnianej przez kolorowe drukarki laserowe7 - zaś drukarki HP Photosmart mogą drukować zdjęcia w formacie 10 x 15 cm z jakością fotograficzną w zaledwie 14. Ale drukowanie z wykorzystaniem głowicy drukującej przesuwanej w poprzek papieru wymaga precyzyjnej kontroli ruchu w dwóch wymiarach: w poprzek nośnika oraz w kierunku jego przesuwania. Ruchy zarówno głowicy drukującej, jak i papieru są nieregularne - występuje tu przyspieszenie z pozycji spoczynkowej, ruch ze stała szybkością i potem zwalnianie ponownie do stanu spoczynku. Podczas pracy głowicy drukującej papier się nie porusza. Precyzyjne, lecz nieregularne przesuwanie papieru stwarza wiele problemów natury konstrukcyjnej, które narastają w miarę zwiększania się liczby stron drukowanych na minutę. Papiery cechują się różnymi właściwościami fizycznymi, takimi jak współczynnik tarcia, sztywność i grubość, które mogą spowodować nierównomierne i niedokładne przesuwanie papieru. W celu skompensowania tych wad niektóre drukarki HP zapewniają automatyczną lub półautomatyczna kalibrację przesuwania papieru, aby dostosować parametry przesuwania do specyfiki różnych rodzajów papieru.

Nawet najmniejszy błąd przy przesuwaniu papieru czy zmiany szybkości przesuwania głowicy drukującej mógł spowodować widoczne pasy na wydruku. W przypadku drukarek z przesuwaną głowicą drukującą można wyeliminować takie pasy poprzez wykonywanie kilku przebiegów nad tym samym obszarem strony. W taki właśnie sposób w trybach normalnym (Normal) i najlepszym (Best) osiąga się wyższą jakość druku niż w trybie roboczym (Draft). Jednakże dzieje się tak kosztem zmniejszenia szybkości druku.

Technologia Edgeline umożliwia osiągnięcie specyficznej dla niej szybkości druku dzięki przesuwaniu papieru w trakcie drukowania, aby ograniczyć defekty w jakości druku wynikające z nieregularności ruchów papieru i głowicy drukującej.

Cechy wyróżniające technologię Edgeline

Trzy kluczowe elementy technologii Edgeline to złożone z matryc drukujących o szerokości strony, przesuwanie papieru pod głowicą oraz systemy atramentu i nośników dostosowane do specyficznych wymagań rynku i zoptymalizowane pod kątem osiągania dużej wydajności oraz najwyższej w branży jakości. Technologia Edgeline obejmuje także inteligentne i samokalibrujące się systemy druku, które zapewniają jednolitą jakość obrazu. W przeciwieństwie do drukarek laserowych, w których w celu przeniesienia substancji barwiącej (tonera) bęben z fotoprzewodnikiem lub pas transferowy i nagrzewnica muszą być dociśnięte do papieru, technologie druku atramentowego są bezkontaktowe. Brak kontaktu głowicy drukującej z papierem eliminuje jedną z przyczyn zużywania się elementów laserowego systemu druku, które powodują konieczność jego wymiany. Bezkontaktowe głowice drukujące w technologii Edgeline zaprojektowano tak, aby przetrwały wydrukowanie 2 mln stron w formacie A4 - to najlepsza na rynku niezawodność.

Głowica drukująca w technologii HP Edgeline

Głowice drukujące o szerokości strony

Dzięki głowicom drukującym o szerokości strony technologia Edgeline zapewnia bardzo wysoką wydajność druku. Papier może się nieprzerwanie przesuwać pod głowicą z prędkością nawet 88,9 cm na sekundę. Pierwsze generacje drukarek w technologii Edgeline umożliwiają druk z szybkością dwunastu zdjęć w formacie 10 x 15 cm na minutę (detaliczne kioski fotograficzne) lub 71 stron w formacie A na minutę (urządzenia biurowe ogólnego zastosowania). Oczekuje się, że w przyszłości drukarki wyposażone w technologię Edgeline przekroczą szybkość 100 stron formatu A na minutę.

Na rysunku 1 przedstawiono głowicę drukującą o szerokości 10,8 cm (4,25 cala) w technologii Edgeline. Zainstalowano w niej pięć krzemowych układów scalonych, tzw. kości (die), z których każdy jest wyposażony w 2112 dysz w układzie schodkowym. Konstrukcja ta jest określana mianem modułu wieloukładowego (multi-die module). Każda głowica drukująca drukuje atramentami w dwóch kolorach i jest wyposażona w 10 560 dysz - po 5280 dysz na kolor. 1200 dysz na cal zapewnia wysoką rozdzielczość druku oraz nadmiarowość w trybach druku jedno- lub wieloprzebiegowego z dużą przepustowością.

Krzemowe kości zawierają funkcje logiczne, mechanizmy kontroli zasilania i obwody pomiarowe na potrzeby generatorów kropel. Obwody elektroniczne zostały wykonane z wykorzystaniem technologii HP zapewniającej najwyższy stopień integracji obwodów głowicy drukującej (technologia wytwarzania jednomikronowych układów scalonych CMOS).

Specyficzną cechą głowicy drukującej Edgeline jest to, że powstała ona w wyniku wbudowania kości krzemowych w wielowarstwową strukturę ceramiczną (MLC - Multi-Layer Ceramic) - patrz rysunek 2. Rozszerzalność cieplna modułu MLC została dopasowana do rozszerzalności krzemu, umożliwiając beznaprężeniowe mocowanie kości na bardzo płaskim podłożu. Materiały ceramiczne stosowane w głowicach drukujących Edgeline zapewniają wysoką stabilność termiczną i dokładność wymiarów.

Moduł MLC składa się z sześciu warstw (przedstawionych schematycznie na rysunku 2). Każda z nich jest cienką ceramiczną płytką z elementami przewodzącymi z wolframu oraz otworami przepustowymi. Po zgrzaniu płytek razem w wysokiej temperaturze tworzą one sztywną, wielowarstwową płytkę drukowaną, która przekazuje do każdej kości sygnały i energię z zestawu pól kontaktowych umieszczonych na boku głowicy drukującej. Atrament przepływa przez moduł MLC do dysz. Taka konstrukcja modułu izoluje atrament od elementów przewodzących, zapewniając dużą trwałość głowicy drukującej.

Technologia HP Edgeline - kierunke przesuwu papieru

Przesuwanie papieru

Drukarki wyposażone w technologię Edgeline przesuwają papier pod matrycami złożonymi z głowic drukujących. Jedną z możliwych 4-kolorowych (CMYK) konfiguracji głowic drukujących dla formatu A (21,59 x 27,94 cm) pokazano schematycznie na rysunku 3. Papier pokrywają dwie głowice drukujące o szerokości 10,8 cm (4,25 cala), każda drukująca w dwóch kolorach. W celu uzyskania łącznej liczby 42 240 dysz stosuje się cztery głowice drukujące. Standardowa rozdzielczość druku stron wynosi maksymalnie 1200 dpi.

Technologia Edgeline może wykorzystywać różne rodzaje systemów przesuwania papieru: bębnowy, ruchomy wałek dociskowy oraz automatyczną zwijarkę (system typu roll-to-roll). Niektóre produkty mogą być przystosowane do drukowania zdjęć bez marginesów. Systemy w technologii Edgeline zapewniają precyzyjne pozycjonowanie i przesuwanie papieru niezależnie od właściwości konkretnego rodzaju nośnika.

Drukarki bębnowe wykorzystujące technologię Edgeline oferują wiele innowacji w dziedzinie obsługi papieru, aby zapewnić szybkość druku ciągłego sięgającą 71 str./min już w pierwszej generacji. Ten unikatowy system stanowi kolejny przykład innowacji wprowadzonych w technologii Edgeline - zapewnia on poziom niezawodności porównywalny, a nawet przewyższający parametry innych urządzeń w tej samej klasie wydajności.

Przy częściowo zamocowanych głowicach drukujących, z których każda posiada 10 560 dysz, może się zdarzyć, że podczas eksploatacji drukarki kilka dysz nie spełni warunków określonych w specyfikacji jakości druku. Drukarki w technologii Edgeline automatycznie kompensują defekty spowodowane przez niedziałające dysze, umożliwiając drukowanie w wysokiej jakości już w 1 lub 2 przebiegach10.

Atramenty na potrzeby różnych środowisk drukowania

Technologia HP Edgeline została zaprojektowana z myślą o stosowaniu różnych atramentów, z których każdy jest zoptymalizowany pod kątem zaspokojenia potrzeb określonego segmentu rynku. Na przykład drukarki wykorzystujące technologię Edgeline na potrzeby szybkiego druku zdjęć w punktach detalicznych wykorzystują papiery fotograficzne HP przystosowane do używania z profesjonalnymi atramentami HP Vivera. Takie połączenie chemicznej formuły atramentu i nośników zapewnia optymalne rozmieszczenie punktów na wydruku, właściwa penetrację atramentu, jednolity połysk i szeroką gamę kolorów. W przypadku zdjęć odporność na blaknięcie i działanie wody jest szczególnie istotną cechą. Fakt, że atrament i nośniki zaprojektowano jako jeden spójny system, gwarantuje najwyższy poziom wydajności.

Drukowanie na potrzeby biura odbywa się głównie na zwykłym papierze, a to stawia różne wymagania co do wydajności atramentu. Dokumenty biznesowe muszą mieć stałej wysokiej jakości tekst i grafikę o dużej gęstości optycznej, ostre linie i krawędzie oraz wysokie nasycenie kolorów. Tak więc większość odpowiedzialności (lub cała odpowiedzialność) za zapewnienie wysokiej jakości druku spoczywa na atramencie, gdyż właściwości zwykłego papieru bywają bardzo różne.

Użytkownicy obchodzą się z dokumentami biurowymi inaczej niż z wydrukami zdjęć: mogą zaznaczać tekst kolorowym markerem, czasami muszą umieszczać na dokumentach notatki, wprowadzać długopisem poprawki czy podpisywać je. Wymaga to zastosowania takich receptur atramentu, które zapewnić jego odporność na rozmazywanie przy kontakcie z wilgocią lub w przypadku zastosowania markera oraz szybkie schnięcie, aby dokument był gotowy do użytku natychmiast po wyjęciu z drukarki.

Zwykłe papiery mają porowatą i włóknistą powierzchnię, co może spowodować rozpływanie się atramentu. Drukowanie z jakością druku na zwykłym papierze wymaga stosowania atramentów, które zapewniają przewidywalne rozpływanie się kropli atramentu na różnych odmianach papieru. Atrament musi utworzyć na powierzchni trwała i cienką warstw´, aby barwnik nie przenikać w głąb porowatych papierów, co powoduje zmniejszenie nasycenia kolorów i gęstości optycznej druku.

Technologia HP Edgeline - wbudowany densytometr, w którym zastosowano czerwone, zielone, niebieskie i bursztynowe diody LED oraz fotodiodę

Technologia Edgeline wykorzystuje profesjonalne atramenty Vivera zaprojektowane na potrzeby druku na zwykłym papierze. Atramenty te pozwalają osiągnąć nowy poziom wydajności, który zaspokaja potrzeby w zakresie wydajnego druku dokumentów biurowych. Substancje barwiące zastosowane w tych atramentach zastygają szybko na papierze, zapewniają w ten sposób jednolitą wielkość punktów, duże nasycenie kolorów i dużą gęstość optyczną. Przy druku z szybkością do 71 str./min wydruki schną szybko, nie rozmazują się po zastosowaniu markera i są odporne na działanie wody, spełniając w ten sposób wymagania stawiane dokumentom biznesowym.

Stała wysoka jakość obrazu

Drukarki wyposażone w technologię Edgeline osiągają poziom jakości obrazu dotąd nieosiągalny w przypadku systemów druku atramentowego. Niezmiennie wysoka jakość druku jest zapewniana dzięki precyzyjnemu umieszczaniu kropli atramentu. Gwarantuje to wysoką jakość obrazu w trybie druku jedno i wieloprzebiegowego, jednolite i dokładne odtwarzanie kolorów oraz dużą trwałość drukarki.

Optyczne wykrywanie kropli i zastępowanie dysz

Drukarki, w których zastosowano technologię Edgeline, muszą być gotowe do generowania wydruków wolnych od defektów wynikających z niedziałających dysz lub ich złego ustawienia. Aby zapewnić niezawodne działanie drukarki, co jakiś czas następuje automatyczne testowanie wydajności wyrzucania kropel przez każdą dyszę głowicy drukującej. Jeśli okaże się, że jakaś dysza działa z niemożliwą do zaakceptowania wydajnością, jest ona zastępowana przez dobrą dyszę. Zastępowanie dysz jest możliwe w trybie druku jedno- i wieloprzebiegowego, gdyż głowice drukujące w technologii Edgeline zapewniają nadmiarowość dysz oraz bardzo niski współczynnik awaryjności podczas eksploatacji. Uruchamiane okresowo automatyczne procedury obsługi starają się oczyścić źle działające dysze i przywrócić ich normalne działanie.

W pierwszej generacji automatyczne testowanie dysz jest realizowane przez moduł Optical Drop Detector (ODD - optyczny detektor kropli). Składa się on z diody LED emitującej światło podczerwone, detektora fotodiodowego, układów elektronicznych i absorbera atramentu. Moduł ODD potrafi szybko i dokładnie przetestować wszystkie 21 120 dysz w obu głowicach drukujących o szerokości 10,8 cm (4,25 cala). Testowanie dysz przez ten moduł jest bardzo ekonomiczne. Przetestowanie 10 560 dysz wymaga średnio zużycia tylko 2,2 mikrolitra atramentu. Oznacza to, że do wykonania ponad 400 pełnych testów głowic drukujących wystarczy niecały mililitr atramentu. Zastępowanie dysz następuje w ramach procesu przetwarzania obrazu przez drukarkę, wykorzystującego specjalny układ scalony (ASIC)13. Układ ASIC określa, które dysze głowicy drukującej są wykorzystywane do drukowania określonych punktów. W wyniku działania modułu ODD powstaje tabela dysz niespełniających warunków określonych w specyfikacji. Następnie układ ASIC analizuje tą tabelę w celu wybrania dla każdej uszkodzonej dyszy jednej z sąsiednich dysz (z lewej lub prawej strony), zależnie od zawartości uzyskanego obrazu. Pozwala to zminimalizować efekt przesunięcia faktycznie wydrukowanego punktu o 1/1200 część cala od jego nominalnej pozycji.

Automatyczna kalibracja kolorów w cyklu zamkniętym

Kalibracja głowic drukujących, atramentów i nośników w warunkach operacyjnych pozwala drukarkom wyposażonym w technologię HP Edgeline generować wydruki o jednolitych i dokładnie odwzorowanych kolorach z płynnymi przejęciami między odcieniami i bardzo dużą dynamiką. Proces ten określany jest mianem kalibracji kolorów w cyklu zamkniętym HP (HP Closed-Loop Color Calibration). Drukarka automatycznie drukuje wzór testowy składający się z palety różnych kolorów dla poszczególnych atramentów, wydrukowanych z różnymi gęstościami. Drukarka jest wyposażona we wbudowany densytometr (patrz rysunek 4), który wykonuje pomiary każdego koloru z palety po wyschnięciu wydruku. Korelacja poziomów atramentu na wejściu z gęstością optyczną na wyjściu umożliwia linearyzację kanału każdego koloru wyjściowego (np. CMYK w drukarce 4-kolorowej) i określenie maksymalnej gęstości druku i limitów atramentu dla każdego koloru na kalibrowanym papierze.

Automatyczne wyrównywanie kolorów

W drukarkach wyposażonych w technologię Edgeline precyzyjne wyrównanie głowic drukujących zarówno w poprzek strony, jak i w kierunku przesuwania papieru ma niezmiernie istotne znaczenie dla odtworzenia właściwych kolorów przy minimalnej ziarnistości i minimalnych pasmach przebarwień obrazu. Drukarki wyposażone w technologię Edgeline wykorzystują automatyczne procesy kalibracji do elektronicznego wyrównywania dysz z dokładnością do 1/2400 cala w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Proces automatycznego wyrównywania kolorów wykorzystuje opatentowane przez HP wzorce interferencji kolorów w wysokiej rozdzielczości w celu precyzyjnego określenia rozstawu dysz dla różnych kolorów atramentu w osiach X - Y. Wzorce te są drukowane i skanowane przez wbudowane w drukarkę czujniki w celu skompensowania różnic pomiędzy kolorami na papierze.

Skalowalna technologia druku HP: precyzja i duża trwałość

Skalowalna technologia druku HP (SPT - Scaleable Printing Technology) i technologia Edgeline to rezultat 4 lat prac badawczo-rozwojowych HP oraz inwestycji w wysokości 1,4 mld USD w przyszłość druku atramentowego. Technologia SPT pozwala HP opracowywać zaawansowane systemy druku, takie jak technologia Edgeline, które zapewniają dużą szybkość, wysoką jakość i niezawodność druku oraz swobodę projektowania wykraczające daleko poza to, co można było osiągnąć za pomocą dotychczasowych technologii atramentowych.

Technologia SPT umożliwia budowanie większych głowic drukujących z liczbę dysz większą zarówno ogólnie, jak i w przeliczeniu na cal, zachowując jednocześnie submikronową precyzję montażu każdej dyszy. Dzięki precyzyjnej definicji ścieżek przepływu atramentu, komór i dysz technologia SPT optymalizuje wydajność wyrzucania kropel w celu zapewnienia wyższej częstotliwości działania i mniejszych różnic w objętości, prędkości i trajektorii kropel. Precyzyjne wyrzucanie kropel zapewnia jednolicie wysoką jakość druku i pozwala uzyskać większe szybkości drukowania, co ma podstawowe znaczenie dla zastosowań obsługiwanych przez drukarki wyposażone w technologię Edgeline. Głowice drukujące w technologii SPT mają postać monolitycznej struktury zbudowanej z fotolitograficzną precyzją. Komora generatora kropel i przysłona pomiarowa są wykonane z tego samego polimeru. Oznacza to takie same współczynniki rozszerzalności cieplnej, co jest ważne dla spójności dużej głowicy drukującej oraz zapewnia dużą odporność na wchodzenie w reakcje chemiczne z atramentem, a tym samym dużą trwałość. Technologia SPT definiuje bardzo precyzyjne struktury, takie jak elementy stosowane jako filtry cząsteczek. Zapobiegają one przedostawaniu się cząsteczek kurzu i zanieczyszczeń oraz pęcherzyków gazu do generatorów kropel. Głowice wyprodukowane w technologii Edgeline są zaprojektowane tak, aby służyć przez cały okres eksploatacji drukarki, tak więc filtrowanie atramentu wpływającego do każdego generatora kropel ma podstawowe znaczenie dla niezawodności działania.

Podsumowanie

Technologię Edgeline opracowano z myślą o wszechstronności i skalowalności, aby umożliwić udostępnianie rozwiązań HP zaspokajających zapotrzebowanie klientów i rynku na wysokonakładowa, wydajną produkcję drukarską. Głowice drukujące wyprodukowane w technologii Edgeline wykorzystywane w urządzeniach stosowanych w biurach i do detalicznego druku zdjęć zostały zaprojektowane z myślą o wydrukowaniu do 2 mln stron formatu A i służeniu przez cały okres eksploatacji drukarki. Ta ważna innowacja w dziedzinie niezawodności systemów druku radykalnie zmniejsza zapotrzebowanie na wizyty serwisantów w celu wymiany zużytych elementów. Dzięki niej drukarki wyposażone w technologię Edgeline zapewniają jeden z najniższych w branży kosztów posiadania i niski koszt druku jednej strony. U podstaw technologii Edgeline leży koncepcja połączenia najlepszych cech technologii atramentowej i laserowej w celu zapewnienia wysokiej wydajności, dużej niezawodności, znakomitej jakości obrazu oraz niskiego kosztu posiadania. Technologia Edgeline opiera się na głowicach drukujących o szerokości strony, których skonstruowanie było możliwe dzięki przeznaczeniu przez HP kwoty 1,4 mld USD na inwestycje w skalowalną technologię druku, a także poczynieniu innych inwestycji w rozwój drukarek biurowych i drukarek do detalicznych kiosków fotograficznych.

Pierwsza generacja urządzeń biurowych zapewnia szybkość druku do 71 str./min, natomiast stacja HP Photosmart Express umożliwia drukowanie studyjnej jakości zdjęć w formacie 10 x 15 cm w zaledwie 5 s. Atramenty HP Vivera i nośniki HP zaprojektowane na potrzeby drukarek wyposażonych w technologię Edgeline oferują jakość obrazu i wydajność spełniające wymagania różnych segmentów rynku.

Oczekuje się, że inwestycje HP w technologię Edgeline przyniosą do 2009 r. ponad 30 mld USD przychodów w wyniku otwarcia się nowych możliwości rynkowych w takich obszarach jak detaliczne drukowanie zdjęć oraz druk przemysłowy i biurowy. Rezultatem tych inwestycji jest całkowicie nowa klasa kolorowych urządzeń drukujących, które mogą zapewnić największą w swojej klasie niezawodność i najniższe w swojej klasie koszty eksploatacji, a także teksty i grafikę laserowej jakości, wspaniałe obrazy oraz największe szybkości drukowania w swojej klasie.

źródło: https://www.hp.com.pl

Komentarze:


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy do tego artykułu

Captcha


Z tej strony skorzystało już 7535073 osób
Copyright ©, AGAWA.PL Sp. z o.o.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

social media Youtube Facebook Google+